عشق

پیرمرد هرروز اولین لحظات شروع ساعت ملاقات می یاد و آرام وبی صدا روبروی حاج خانم آروم میگیره و زل میزنه به حاج خانم.نه صدایی و نه کلامی...هردو آروم و بی صدا به هم نگاه میکنند.بوی یک دنیا عشق و عاطفه فضارا پر می کنه....

امروز حاج خانم بهتر از همیشه بود و پیرمرد سرحال تر از هر روز قبل🙌 صحبت می کرد و دائما در حال رسیدگی به حاج خانم.حال خوب حاج خانم باعث حال خوب پیرمرد شده بود.

چنین عشق و عاقبتی و برای زوج های امروزی آرزو میکنم./ 0 نظر / 60 بازدید