امروز.فردا

نظرشما درمورد بازار و اقتصاد امروزمون مطمئنا مثل من خوب نیست.اونقدر جو بازار بد که انگار می خواهد مردم به جایی برسند که از بدی بازار بگویند گور بابای قیمت نفت و دلار وطلا...


فکر میکنم تمام شلوغی ها،ناراحتی ها،شکایات مردمی در دولت های قبل الخصوص زمان اصول گرایان چون از خط رهبری حمایت می کرد آن هم نه تا آخرخط...

وحتی نمونه اش همین شلوغی های قیمت تخم مرغ که به اسم مردم شکل گرفت....همه و همه از جایی دیگر سرچشمه می گیرند.مردم ما برای این انقلاب خون داده اند،همه عاشق وشیفته خاک و پرچم ایران اند.اگر جایی هم ناراحتی هست اثبات کرده اند و می کنند که پای این انقلاب ایستاده اند...

....

متاسفانه بدون اینکه بفهمیم افکارمون وشستشو دادند و مردم تا حدی با افکار ومقاصد پلیدشون همسوکردند.دشمن این چهل سال ساعت که نه که معلوم است دقیقه ای را برای هدف گزاری و دشمنی را از دست نداده و امروز خود را آن باغبانی می بیند که وقت برداشت محصولش نزدیک شده...

ماباید مطالبه گر حق و حقوق شهروندی مان باشیم،دولت از من و شما آغاز می شود.من که قانون مدار باشم و مراقب ادای حق خود و دیگر شهروندان،آن دیگری که خود را تافته جدا بافته می بیند مجبور است خودش را جمع کند.ابن روزها همه از قیمت بالای ارزومسکن می نالیم اما از ترس عقب ماندن از جامعه و اقتصاد بدون نیاز شخصی حمله به بازار می بریم. البته هرکسی در حد تمکن مالی خود....و فراموش می کنیم عرضه و تقاضای شتاب زده خود ما خودش دلیلی برای گرانی می شود....

الان وقت دشمن شناسی است.تا ناخواسته خود تبری بر کمر این انقلاب نباشیم‌.این را از آنجا می گویم که اسرائیل و امریکا با افتخار اعلام میکنند ما دوستانی قدرتمند در دولت و ملت ایران داریم،که نادانسته وبدون جیره و مواجب بهتر از سربازان مواجب بگیر شان در حال سرکوب ایران و انقلاب اند.....

ما ملت ایران در آخر با اطمینان کامل قلبی دیر یا زود دشمن ودشمنان انقلابمان را به زیر پا خواهیم کشاندونابود خواهیم کرد.به قول عراقی هایی که روزی در مقابل مان جنگیدند و دشمن بودند و امروز دوست،ایرانی برای این دولت خون جگر خورده و خون داده واین شوخی بردار نیست....

لعنت بر آن گرسنه دیروز که از برکت انقلاب جان گرفته و امروز خوی اشرافی گری به خود گرفته.و امروز شکم وامانده اش از مال بیت المال انباشته سیری ناپذیر شده وبه جیره خوری دشمنان گرفتار....


/ 0 نظر / 25 بازدید