انتظار...

تنها چیزی که این روزهاوسالها به آینده دلخوش وامیدوارم می کند،آمدن توست...

دلتنگم و هنوز نیامدی؟...

من اینجا با قلبی سرما زده در انتظار آمدنت نشسته ام...

خدایا ساعات تلخ انتظار را زودتر به پایان برسان


/ 0 نظر / 5 بازدید